isolar.vn

Demo tổng hợp tiếng nói

iSolar Text to Speech là giải pháp chuyển tự động văn bản dưới dạng text sang dạng voice. Hay nói một cách đơn giản là máy tự động đọc văn bản cho bạn. Giải pháp đã
đoạt được giải Nhân tài đất Việt 2012 với tên "Báo nói ViNAS".
Để sử dụng bản Demo tổng hợp tiếng nói bạn vui lòng điền Email trước khi sử dụng.
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu các bạn cần tích hợp thử nghiệm bản thương mại cho các bài toán cụ thể của doanh nghiệp như: đọc báo điện tử, đọc sách điện tử...hoặc xây
dựng một giọng đọc độc quyền riêng theo yêu cầu (trừ giọng đọc của Hồ Chí Minh và các vị lãnh tụ).

Thông tin khác

Thông tin khác:
1
1

Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội

Tel: 84 (0)437918026, Mail: info@isolar.vn
2
2

Phòng 307 Nhà 2B, Viện khoa học Việt Nam 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 84 (0)437918026, Mail: info@isolar.vn

3
3

Home LIÊN HỆ VỚI ISOLAR

Hỗ trợ trực tuyến

Available Monday - Friday, 9 AM - 5 PM EST

Kết nối với iSolar

Địa chỉ của iSolar

1

Hoa Lac Hi Tech Business Incubator, Ha Noi

Tel: 84 (0)437918026, Mail: info@isolar.vn
2

Room 1504, Tower 671 Hoang Hoa Tham, Ha Noi

Tel: 84 (0)437918026, Mail: info@isolar.vn
3

18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi

Tel: 84 (0)437918026, Mail: info@isolar.vn