isolar.vn

Liên hệ

Ảnh của Liên hệ
Địa chỉ:
Công ty TNHH giải pháp sáng tạo và nghiên cứu tiên tiến Nhất Thái Dương (iSolar).
1. Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
2. Phòng 307 Nhà 2B, Viện khoa học Việt Nam 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy,
Hà Nội, Việt Nam

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 84 (0)437918026

Fax: 84 (0)437918026

Website: http://isolar.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:
1
1

Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội

Tel: 84 (0)437918026, Mail: info@isolar.vn
2
2

Phòng 307 Nhà 2B, Viện khoa học Việt Nam 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 84 (0)437918026, Mail: info@isolar.vn

3
3

 

Home LIÊN HỆ

Hệ thống CRM

Tổng đài

Hỗ trợ trực tuyến

Available Monday - Friday, 9 AM - 5 PM EST

Giáo dục

Kết nối với iSolar

Xử lý tiếng nói

Giải pháp

Địa chỉ của iSolar

1

Hoa Lac Hi Tech Business Incubator, Ha Noi

Tel: 84 (0)437918026, Mail: info@isolar.vn
2

Room 1504, Tower 671 Hoang Hoa Tham, Ha Noi

Tel: 84 (0)437918026, Mail: info@isolar.vn
3

18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi

Tel: 84 (0)437918026, Mail: info@isolar.vn